Bij het samenstellen en aanpassen van zakenkantoorreeskens.be streven wij ernaar om dit zo actueel en juist mogelijk te doen. Indien er ondanks onze inspanningen toch informatie op de website wordt vermeld die onjuist of onvolledig is, aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid en zullen wij naar aanleiding daarvan geen schadeclaims aanvaarden of financiële compensatie toekennen.

Ingangsdatum: 1 februari 2020

Alle teksten, grafische elementen en andere gegevens zijn intellectuele eigendom van Zakenkantoor Reeskens en zijn als zodanig ook beschermd. Gehele of gedeeltelijke reproductie of overname op eender welke wijze van teksten, grafische voorstellingen, foto’s en andere gegevens van zakenkantoorreeskens.be is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zakenkantoor Reeskens. Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Voor het correct uitvoeren van de dienstverlening is Zakenkantoor Reeskens afhankelijk van de informatie die u verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u Zakenkantoor Reeskens onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan Zakenkantoor Reeskens niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

Bij elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Zakenkantoor Reeskens beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Zakenkantoor Reeskens enkel de basisinformatie en IP adres opslaat in de log files. De basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website verder af te stemmen op de behoeftes van de bezoeker, om bepaalde trends te analyseren, om de website te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.